VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
ADVOCATEN    Thierry Byvoet    Els Michiels    André Byvoet       
>> André Byvoet André Byvoet vatte zijn advocatencarrièrre aan in Brussel bij een middelgroot advocatenkantoor gespecialiseerd  in het bouwrecht en het onroerend goed, om vervolgens de overstap naar Hasselt te maken, alwaar hij zich  volledig kon toeleggen op het verzekeringsrecht.  Naast het klassieke rechtendiploma, behaalde hij tevens heel wat specialisatiediploma’s aan verschillende  universiteiten, veelal in het verzekeringsrecht of de letselschade, maar daarnaast ook in het ondernemingsrecht,  het vennootschapsrecht en de estate planning.  Hij is docent in het verzekeringsrecht, de letselschade en de bouwverzekeringen. Hij publiceert en spreekt ook  regelmatig in de specialisatiedomeinen van het kantoor.  In 2003 werd hij erkend (verzekerings)bemiddelaar, alsook bemiddelaar in burgerlijke en commerciële  aangelegenheden en in familiale geschillen.   Sedert 2011 wordt hij regelmatig aangesteld als plaatsvervangend Politierechter.  
>> Publicaties A. Byvoet, “De onbehagelijke kindertuimeling in de supermarkt”, Verzekeringsnieuws 2015, nr. 1. A. Byvoet, “Artikel 19bis §2 WAM, dan toch geen passe-partout?”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 32. A. Byvoet, “Water bewijst niet alles...”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 10. A. Byvoet, “Vordering tegen de omniumverzekeraar, wie is bevoegd?”, Verzekeringsnieuws 2013, nr. 40. A. Byvoet, “Pas op voor het pop- up paaltje...”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 40. A. Byvoet, “De aansprakelijkheid tijdens wegwerkzaamheden”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 4. A. Byvoet, “Minwaarde bij voertuigschade'', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 34. A. Byvoet, “Als de burgerlijke partij tussen twee stoelen valt...”, Verzekeringsnieuws 2010, nr. 26. A. Byvoet, 'Is de Belgische staat gerechtigd om btw te vorderen in het kader van een schadegeval?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 22. A. Byvoet, 'Het opzettelijk schadegeval', Verzekeringsnieuws  2010, nr. 18. Volledige lijst van publicaties? Klik hier.
>> Opleiding    Lic. rechten, VUBrussel 2002    Bijz. lic. verzekeringsrecht en economie, ULBruxelles 2003    Bijz. lic. ondernemingsrecht, UAntwerpen 2005    Postgr. verzekeringsbemiddeling, Assuralia 2003    Postgr. evaluatie menselijke schade, KULeuven 2005      Postgr. bemiddeling en mediation, KULeuven 2004    PAO estate planning, VUBrussel 2015    PAO curator en vereffenaar, KULeuven UAntwerpen, 2005    Postgr. vennootschapsrecht, HUBrussel 2008    Certificaat bijzondere opleiding cassatieprocedure in    strafzaken, OVB 2016  
>> Professioneel    Advocaat bij de Balie te Hasselt    Erkend bemiddelaar    Plaatsvervangend Politierechter Limburg    Curator bij de Rechtbank van Koophandel Hasselt     Auteur o.m. in het Verzekeringsnieuws (Kluwer)    Docent o.m. in verzekeringen, verkeersrecht en    letselschade    Lid van o.m. de Verzekeringsjuristen (VJ), de Vereniging     voor Verzekeringsjuristen (AJA), De Limburgse    Verzekeringskring